Predstavíme sa

Mens sana in corpore sano – V zdravom tele, zdravý duch.

Preventívna medicína, udržiavanie choroby (ochorení) na uzde alebo ich odstraňovanie prostredníctvom prevencie s použitím výlučne vedeckých metód.

Zároveň podporuje istý druh uvedomenia, starostlivosti o seba a seba-analýzy.

 
 
1