Ai|Life SMART-NÁLEZ PREMIUM

Labordiagnosztika allergiavizsgálat

Ai|Life SMART-NÁLEZ PREMIUM

je revolučný nový vývoj, ktorý dokáže pomocou umelej inteligencie odhadnúť riziko 14 skupín chorôb. Balík obsahuje podrobnosti o laboratórnom vyšetrení pacienta, možné odchýlky, ako aj všeobecné informácie.

Umelá inteligencia porovnáva laboratórne nálezy daného pacienta na základe viac ako 100 miliónov výsledkov laboratórnych testov a odhaduje pravdepodobnosť existencie skupiny chorôb.

Skríningový test Ai|Life SMART-NÁLEZ je určený pacientom, ktorí chcú vedieť, s akými rizikami sa musia vyrovnať. Vyšetrenie pomáha pri rozhodovaní, ako ďalej, ak ide o možné dlhotrvajúce, no nediagnostikované ochorenie.

SMART-NÁLEZ dokáže pomocou umelej inteligencie na základe výsledkov laboratórnych testov odhadnúť riziko existencie 14 skupín ochorení.

Softvérový balík vypočíta pravdepodobnosť existencie danej skupiny chorôb.

 • obsahuje štandardné kapitoly laboratórnych nálezov, ako aj výsledky analýz vykonaných umelou inteligenciou
 • výsledky sú komunikované v zrozumiteľnej forme
 • softvérový balík vypočítava riziko chorôb patriacich do balíka
 • výsledok hodnotenia rizika je prezentovaný vo forme odhadovanej pravdepodobnosti a farebnej škály rizika
 • výsledok SMART-NÁLEZ sa nepovažuje za lekársku diagnózu a nenahrádza ju, ale môže poskytnúť usmernenia a vodítka pre odborných lekárov, aby mohli odporučiť cielené testy alebo vhodnú liečbu, na podporu zotavenie pacienta a zlepšenie kvality života.
Ai|Life SMART-NÁLEZ PREMIUM

 

 • stav hematopoetického systému: krvný obraz, železo, transferín
 • funkcia štítnej žľazy: TSH
 • funkcia pečeňových enzýmov a pankreasu: GOT, GPT, GGT, alkalická fosfatáza, lipáza, α-amyláza, pseudocholínesteráza
 • funkčné parametre obličiek: močovina, kyselina močová, kreatinín, bilirubín
 • informácie o metabolizme sacharidov, bielkovín a tukov: krvný cukor, cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceridy, celkové bielkoviny, albumín
 • iónová rovnováha a zásoby minerálov: (Na, K, Ca, Mg, P, Cl)
 • prítomnosť molekúl vykazujúcich možné zápalové procesy v tele: CRP, sedimentácia erytrocytov, fibrinogén
 • stupeň poškodenia tkaniva v tele: LDH, kreatínkináza

Na základe výsledkov laboratórnych testov balík Premium odhaduje riziko výskytu nasledujúcich 14 skupín chorôb:


1. Choroby štítnej žľazy
2. Rôzne formy cukrovky
3. Choroby pečene
4. Nutričné anémie
5. Iné anémie
6. Poruchy metabolizmu tukov
7. Choroby žlče a pankreasu
8. Ochorenia obličiek
9. Imunologické defekty
10. Systémové autoimunitné patológie
11. Zápalové ochorenia čriev
12. Choroby srdca a ciev
13. Niektoré zhubné ochorenia
14. Zriedkavé choroby

Čo treba urobiť pred odberom vzoriek:

Na vyšetrenie príďte nalačno, to znamená 12-hodinový pôst (odporúča sa piť vodu).

Pomoc pri interpretácii nálezu:

V každom prípade sa o výsledku SMART-NÁLEZ poraďte so svojím praktickým alebo ošetrujúcim lekárom. Ak nemáte ošetrujúceho lekára, môžete sa poradiť s naším internistom!

Ai|Life SMART-NÁLEZ PREMIUM

145 Eur

Naši zamestnanci sú mimoriadne vyškolení a pomôžu vám so všetkými zdravotnými otázkami.

Spoznajte našich zamestnancov

Rácz Lívia labordiagnosztika vérvétel

Rácz Lívia

klinický laborant-asistent

Dr.Király Andrea

Odborný lekár- Vnútorné lekárstvo