MarkoMedical

      V našom centre realizujeme PREDOVŠETKÝM interné vyšetrenie a vedieme ordináciu preventívneho charakteru, v rámci ktorej vyhodnocujeme odporúčané a požadované výsledky laboratórnej diagnostiky a dávame rady na ďalšie kroky, a v spolupráci s ďalšími odbornými ordináciami vytvárame pre pacienta komplexný program životného štýlu, ktorý neustále sledujeme, analyzujeme a vyhodnocujeme, čím vytvoríme možnosť konkrétnych a dosiahnuteľných výsledkov v zmysle zlepšenia kvality nášho života a zdravotných výsledkov.

okoslelet labordiagnosztika markomplex belgyógyászat
Diagnostika zdravotného stavu 
táplálkozási tanácsadás dietetika esztergom egészséges életmód
Výživové
poradenstvo
gyógytorna esztergom
Fyzioterapia a rehabilitácia
labordiagnosztika okos lelet esztergom
Laboratórna diagnostika
Ortopédia Dr.Duka Ede
Ortopedická ambulancia