KOMPLEXNÝ balík

KOMPLEXNÝ balík

Náš KOMPLEXNÝ laboratórny test odporúčame našim pacientom, ktorí by chceli získať oveľa komplexnejšie informácie o svojom celkovom zdravotnom stave.

Balíček KOMPLEX obsahuje:

  • koncentrácia cukru nalačno: krvný cukor, hemoglobín A1C (HbAic)
  • funkčné parametre obličiek: močovina (karbamid), kyselina močová, kreatinín, celkový, priamy bilirubín
  • množstvo intra- a extracelulárnych iónov: sodík, draslík, chlorid, vápnik, horčík
  • fungovanie pečeňových enzýmov: GOT, GPT, Gamma-GT, alkalická fosfatáza, LDH
  • aktuálny stav hematopoetického systému: krvný obraz, železo, transferín, feritín
  • prítomnosť molekúl vykazujúcich zápalový proces prebiehajúci v tele, CRP
  • kvalitatívna a kvantitatívna distribúcia markerov poskytujúcich dodatočné informácie o fungovaní kardiovaskulárneho systému:

cholesterol, triglyceridy, HDL, LDL cholesterol, celkový proteín, albumín

  • úroveň vitamínu D
  • rozšírené vyšetrenie moču: kompletný moč + sediment, celková bielkovina v moči
  • funkcia štítnej žľazy
Pokyny pred odberom vzoriek:

Test sa musí vykonať nalačno, čo znamená, že 12 hodín pred krvným testom sa neodporúča jesť. Pitie vody je povolené.

Komplex csomag 

91 Eur 

Naši zamestnanci sú mimoriadne vyškolení a pomôžu vám so všetkými zdravotnými otázkami.

Spoznajte našich zamestnancov

Rácz Lívia labordiagnosztika vérvétel

Rácz Lívia

klinický laborant-asistent

Dr.Király Andrea

Odborný lekár- Vnútorné lekárstvo