Slide 1

Preventívna Medicína

Prevencia, cielená a vedomá starostlivosť o seba je správny a skutočne efektívny spôsob života

Meriame, zasahujeme, meriame, meníme spôsob zasahovania

Slide 1

Preventívna Medicína

Prevencia, cielená a vedomá starostlivosť o seba je správny a skutočne efektívny spôsob života

Meriame, zasahujeme, meriame, meníme spôsob zasahovania

previous arrow
next arrow

MarkoMedical

V našom centre realizujeme najmä preventívne interné objednávky a dávame odporúčania.

MarkoPhysical

“Je jeho hanbou zostarnúť bez toho, aby zazrel tú krásu a silu, ktorej je jeho telo schopné.“ – Sókratés

MarkoMental

Raz furman s ťažkým nákladom na voze uviazol na mimoriadne zlej a blatistej ceste. Čím viac sa kone snažili ťahať voz..

MarkoDental

Naša stomatológia vykonáva celý rad stomatologických zákrokov, od kozmetických zákrokov až po ústnu chirurgiu.

Si tým čo ješ“ – (Der Mensch ist was er isst) Krátke vyhlásenie nemeckého filozofa Ludwiga Andreasa Feuerbacha, že jedlo, ktoré jete, ovplyvňuje váš duševný aj fyzický stav z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.

Hippokrates zdôrazňoval súvislosti medzi výživou a liečením a zdravím. „Nech jedlo je tvojím liekom a liek nech je tvojím jedlom.“

MarkoPhysical

Žiadny občan by nemal právo zostať amatérom, začiatočníkom v oblasti fyzickej kondície.
Hanba je pre neho starnúť bez toho, aby videl tú silu a krásu, na ktorú jeho telo má schopnosť.“
– Sokratés