Panel Dyspnoe (dýchavičnosť)

labordiagnosztika esztergom légszomj panel

Panel Dyspnoe (dýchavičnosť)

Tento test odporúčame našim pacientom, ktorí sa pri minimálnej fyzickej aktivite často zadýchajú, majú nadváhu, fajčia, alebo sa v rodine vyskytli choroby.

Balíček dyspnoe (dýchavičnosť) obsahuje nasledujúce testy:

  • koncentrácia cukru nalačno: krvný cukor
  • funkčné parametre obličiek: močovina, kyselina močová, kreatinín, celkový, priamy bilirubín
  • množstvo intra- a extracelulárnych iónov: sodík, draslík, chlorid, vápnik, horčík
  • fungovanie pečeňových enzýmov: GOT, GPT, Gamma-GT, alkalická fosfatáza, LDH
  • množstvo CK (kreatínkinázy) produkovanej hlavne v kostrovom svale
  • Prítomnosť CK-MB, enzýmu vhodného na detekciu poškodenia srdcového svalu
  • proces mechanizmu zrážania krvi v tele: D-dimér
  • hladina proteínu dôležitého pri kontrakcii priečne pruhovaného a srdcového svalu: srdcový troponín T
  • test na určenie závažnosti srdcového zlyhania, ktorým sa meria mozgová natriuretická koncentrácia natriuretického peptidu typu B (BNP) alebo N-terminálneho prohormónu: NT-pro BNP
Pokyny pred odberom vzoriek:

Test sa musí vykonať nalačno, čo znamená, že 12 hodín pred krvným testom sa neodporúča jesť. Pitie vody je povolené.

Panel Dyspnoe (dýchavičnosť)

110 Eur

Naši zamestnanci sú mimoriadne vyškolení a pomôžu vám so všetkými zdravotnými otázkami.

Spoznajte našich zamestnancov

Rácz Lívia labordiagnosztika vérvétel

Rácz Lívia

klinický laborant-asistent

Dr.Király Andrea

Odborný lekár- Vnútorné lekárstvo